"රෝගී සත්කාරක සේවාවට ඉහළම ප්‍රමුඛත්වයක් ලබාදෙමින්, සුහද වාතාවරණයක් තුළ මනා සේවා සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගනිමින් නූතන වෛද්‍ය ශිල්ප ක්‍රම අනුගමනය කරමින් සහ සම්පත් කාර්යක්ෂමතාව භාවිතා කරමින් ගුණාත්මකව කායික මානසික රෝග සුවකර නිරෝගිමත් පුද්ගලයෙකු ලොවට දායාද කිරීමට මාගේ අරමුණයි!"​

ආයුර්වේද වෛද්‍ය අනුර විජේසේකර

සුවවූ රෝගීන්ගේ අදහස්...
මා හට අවුරුදු 20කින් මාසික සිදුවීම සිදුවූයේ නැත.බටහිර වෛද්‍යවරු,විශේෂඥ වෛද්‍යවරු හමුවූ ප්‍රමාණය සංඛ්‍යාත්මකව කිව නොහැක.උදර පරීක්ෂා,හෝමෝන පරීක්ෂා කළ තරම මෙතෙකැයි කියා කිව නොහැක.ආයුර්වේද වෛද්‍ය අනුර විජේසේකර මහතා හමුවී ආයුර්වේද ඖෂධ මා ලබාගත්තෙමි.ප්‍රතිකාර වාර 10න් මාගේ මාසික සිදුවීම සිදුවිය.දැන් එය දින 30කට වරක් ක්‍රමානුකූලව සිදුවේ.බටහිර වෛද්‍යවරු පරාද කල අපගේ වෛද්‍ය අනුර විජේසේකර මහතාට අනේකවාරයක් පිංසිදු වේවා!
සුධර්මා
කතරගම
අප විවාහ වී වසර 6ක් ගතවුවද,සියළු ප්‍රතිකර්ම,පරීක්ෂා සිදුකළද අපට දරුවකු ලැබුනේ නැත.ආයුර්වේද වෛද්‍ය අනුර විජේසේකර මහතා හමුවී මාස 6ක් නොකඩවා ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ගන්නා ලදී.අනුර මහතාට පිං සිදු වන්නට 2017.12.20 දින අපගේ සිහිනය සැබෑ විය.දරුවකු නොමැති ඔබත් වෛද්‍ය අනුර විජේසේකර මහතා හමුවී කාලයක් තිස්සේ ප්‍රතිකාර පද්ධති සහ පංචකර්ම ප්‍රතිකාර කරගැනීමෙන් ඔබගේ ප්‍රාර්ථනාවද ඉටුවන බව මාගේ හැඟීමයි.
කේ.අයි. මධුරංග
රන්න